TERMENI ȘI CONDIȚII

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului Smartfit.ro

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea Smartfit.ro și/sau a oricărei pagini a acestui site sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

DESCRIEREA CONDIȚIILOR

Smartfit.ro vă pune la dispoziție în scop informativ informațiile din acest site web și nu garantează exactitatea acestora la un moment dat.

INTRODUCERE
Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului Smartfit.ro de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Smartfit.ro este proprietatea societății S.C. SMARTFIT S.R.L., înregistrată la Reg. Comerțului București cu nr. J40/12590/2008 și avand CUI – RO 22179641.
Smartfit.ro nu va transfera titlul de proprietate asupra informațiilor, produselor sau aplicațiilor conținute în acest site. Smartfit.ro își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment, fără nici o informare prealabilă.

Accesul și utilizarea site-ului Smartfit.ro sunt gratuite și au scopul a ajuta utilizatorii pentru a găsi informațiile necesare în conformitate cu cerințele fiecăruia.

Informațiile prezente pe Smartfit.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul site-ului pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților Smartfit.ro.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conținutul informațiilor se referă la descrierea activităților, produselor și serviciilor oferite de Smartfit.ro.

Smartfit.ro nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse utilizatorilor prin accesarea site-ului său.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele Smartfit.ro, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului Smartfit.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea S.C. SMARTFIT S.R.L. în lipsa unor acorduri ulterioare.

OBIECTIVUL CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte. Smartfit.ro nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, dar vă asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice PERSOANĂ JURIDICĂ înregistrată în Romania, prin reprezentantul său, care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze Smartfit.ro prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de alta natură.

INFORMAȚII PERSONALE
Prin intermediul prezentului site vă pot fi solicitate informații cu caracter personal (nume/prenume, localitate, firmă, email, telefon). Aceste date au ca scop identificarea dumneavoastră și posibilitatea ulterioară de a vă contacta în vederea transmiterii de informații detaliate în conformitate cu solicitarea dumneavoastră. Datele solicitate prin intermediul Smartfit.ro vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

S.C. SMARTFIT S.R.L. va păstra confidențialitatea datelor și informațiilor cu caracter personal transmise prin intermediul Smartfit.ro și nu le va înstrăina către o altă societate terță pentru prelucrarea și utilizarea lor în alte scopuri comerciale.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Smartfit.ro poate conține legături sau trimiteri ăatre alte site-uri considerate utile în legătură cu conținutul site-ului său și care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoană care vizitează Smartfit.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către S.C. SMARTFIT S.R.L.; soluționarea de către S.C. SMARTFIT S.R.L. a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); transmiterii de informări specifice operațiunilor de marketing direct cu privire la serviciile și produsele Smartfit.ro; alte activități întreprinse de S.C. SMARTFIT S.R.L. și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 și directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.

Echipa Smartfit.ro